Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirke for Hørehæmmede

Gudstjenester med hørehensyn

Rundt om i hele landet holdes der gudstjenester med særlige hørehensyn. Det sker for at tilgodese de mange, der på den ene eller den anden måde hører anderledes end normalthørende. Det at høre er nemlig ikke kun et spørgsmål om lydstyrke. Hørehandicap har også ofte noget med skelnetab at gøre. Årsagerne hertil er mange. For en del er det aldersbetinget. Kroppen slides og går i forfald, herunder trommehinden og det indre øre. Forskellige sygdomme kan også have indvirkning. Ikke mindst arbejde på en støjende arbejdsplads, motorlarm, høj musik både ved koncerter og ved brug af iPod og lignende samt affyring af nytårsskyts giver mange, især unge mennesker, høreskader. Også disse grupper skal have optimale høreforhold, når de kommer til kirke. Højttalere alene gør det ikke.

 

Teleslyngeanlæg


For dem, der benytter høreapparat med telespole, vil kirkens teleslyngeanlæg være en meget stor hjælp. Ved at indstille på T, modtager man alt, hvad der siges i mikrofonen, direkte via den ledning (slynge), som typisk er lagt ned i gulvet langs kirkens indervæg. I sognegården kan slyngen også være fastgjort i loftet. I rum med særligt dårlige høreforhold såsom ekkovirkning vil hørehæmmede somme tider endda høre bedre end normalthørende. Som en kirkegænger engang sagde til mig: ”Jeg kan høre, når du blader i bogen!”

 

 

Præsten skal tale tydeligtDet burde være en selvfølge, at præsten ikke blot taler tydeligt, men også sørger for at ledsage det talte ord af et naturligt kropssprog, der støtter det mundtlige ord. Også belysningen spiller en væsentlig rolle, fordi vi alle, uden at tænke nærmere over det, aflæser mund og krop på den, der taler.

 

 

En vigtig hjemmesideadresseOgså i Aarhus holdes der gudstjenester med særlige hørehensyn. Du kan holde dig ajour herom ved at kigge på følgende adresse:

www.hoergodt.dk

 

 

Landsdelspræst for hørehæmmedeDer er ansat en landsdelspræst for hørehæmmede, som koordinerer gudstjenesterne med hørehensyn. Landsdelspræst vest for Storebælt er:

Søren Skov Johansen
Gamstvej 9
6600 Vejen
Tlf. 65 92 30 33
Mobil: 29 66 06 50
ssj@post6.tele.dk

 

 

En vigtig hjemmesideLæg mærke til hjemmesideadressen www.hoergodt.dk! Den signalerer ikke blot, at der skal være gode høreforhold, når man kommer til kirke, men også og ikke mindst, at det er noget godt, man hører - evangeliet, som alle mennesker skal have bedst mulige betingelser for at få del i.

Hvordan foregår det?
En gudstjeneste med hørehensyn foregår som den almindelige gudstjeneste, blot med den forskel, at alt, hvad der siges, salmerne og de enkelte led i forløbet, vises på en skærm via en bærbar PC og en projektor. Det giver sammen med teleslyngen og eventuelle højttalere optimale betingelser for at høre godt. Disse gudstjenester er selvfølgelig for alle. Ja, mange normalthørende kirkegængere finder glæde ved at kunne følge med på en skærm i stedet for at sidde med næsen i salmebogen. For de hørehæmmede er det vigtigt at placere sig således i kirken, at man får det bedste udbytte af at se på den opstillede skærm. Vær også opmærksom på muligheden for at benytte kirkebil til de hørevenlige gudstjenester!

 

 

Kirkeblad for hørehæmmedeDer bliver udgivet et kirkeblad for hørehæmmede. Du kan modtage bladet ganske gratis og følge med i, hvornår der er en gudstjeneste med særligt hørehensyn tæt ved dig. Se under adressen
www.hoergodt.dk, hvor du også kan hente bladet i pdf-format.