Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

Vi søger en barselsvikar for sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder

Vor Frue Sogn, Aarhus Stift søger 1 barselsvikar for vores kirke- og kulturmedarbejder fra 1. februar 2021 til 30. november 2021.

Stillingen er på gennemsnitligt 25 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen varetager forskellige pædagogiske, praktiske og diakonale opgaver i samarbejde med kirkens præster og øvrige ansatte. Opgaverne er følgende:

 • Undervisning af børnekonfirmander fra 3. klasser. Planlægning, forberedelse og undervisning i samarbejde med præsterne, kontakt til skoler, fritidsordning og forældre, afhentning og aflevering af børn på skolerne, afslutning sammen med forældrene
 • Fredagsmøder. Planlægning, forberedelse, afvikling og oprydning
 • Natkirke. Planlægning, afvikling og oprydning
 • Samarbejde med lokalcentre og andre aktører, herunder medhjælp ved gudstjenester på lokalcentrene
 • Frivilligkoordinator. Kontakt med de frivillige til de forskellige opgaver     
 • Kommunikation. Materialer, plakater, tilmeldingsformularer m.v. til ovennævnte aktiviteter samt diverse opgaver for kirkekontoret
 • Forberedelse og afvikling af andre aktiviteter som f.eks. sogneudflugt, sommeraftensang, foredragsaftener

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med kirkeligt arbejde
 • Er fagligt velfunderet, gerne med teologisk og/eller religionspædagogisk indsigt og kendskab til folkekirkens tradition
 • Har gode formidlingsevner
 • Har vilje og evne til at samarbejde med kirkens præster og medarbejdere
 • Er imødekommende, udadvendt og indstillet på at skabe kontakter i vores by og sogn

Vor Frue Sogn har ca. 17.000 indbyggere, hvoraf omkring 78% er medlemmer af folkekirken. Der er 8 ansatte i sognet, 4 sognepræster, hvoraf 1 tillige fungerer som arresthuspræst, og et menighedsråd på 15, der sætter rammerne for det kirkelige arbejde. Sognets 3 kirker ligger alle i samme bygningskompleks: Vor Frue Kirke, Skt. Nikolai Kryptkirke og Klosterkirken. Dertil kommer en stor sognegård med gårdhave. Alle er gamle, historiske bygninger beliggende i hjertet af Aarhus.

Ansættelse sker ved Vor Frue Sogns Menighedsråd, Vestergade 21, 8000 Aarhus C.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker samt det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen, jf. § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193,00 kr. - 383.181,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 303.654,00 kr. - 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr.(nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner)

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder, Birgitte Aarestrup på telefonnummer 2380 9672 / mail bna@km.dk 

Ansøgning med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail 8115fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. januar 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 2.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Næste arrangement i Vor Frue Kirke