Kirketjener til Vor Frue Sogn, Aarhus

 

Vor Frue Sogn, Aarhus Stift søger 1 kirketjener med en ugentlig arbejdstid på gennemsnitligt 37 timer til besættelse 1. januar 2021 eller snarest muligt.

 

Vi søger en selvstændig, fysisk stærk og serviceminded person, der har lyst til at bidrage aktivt og ansvarsbevidst til at skabe et velfungerende og fleksibelt kirketjenerteam. Du skal have gode evner til at samarbejde bredt med det øvrige personale, menighedsrådet og kirkens mange frivillige.  

 

Som kirketjener skal du være indstillet på skiftende arbejdstider, og du skal påregne både aftenarbejde og arbejde på søn- og helligdage. Kirketjenerne supplerer hinanden og afløser hinanden under ferie og fridage.

 

Dine kerneopgaver er følgende:

  • Rengøring og vedligeholdelse af kirker og sognegård, herunder udenomsarealer
  • Kirketjeneste - forberedelse og deltagelse i gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og arrangementer
  • Klargøring, opstilling af borde og stole, opsyn og oprydning i forbindelse med arrangementer, møder, konfirmandundervisning m.m. i sognegården
  • Tilsyn med installationer og lokaler i kirke og sognegård

 
 

Vi forventer at du:

  • Er venlig, imødekommende og rummelig over for kirkens mange brugere og besøgende
  • Er god til at planlægge og koordinere arbejdet i samarbejde med de andre kirketjenere
  • Er fokuseret og præcis i udførelsen af arbejdet, har ordenssans og blik for de æstetiske detaljer
  • Er mødestabil og kan overholde møde- og tjenestetider
  • Er psykisk robust og kan bevare ro og overblik selv når det brænder på

 

Vor Frue Sogn har ca. 17.000 indbyggere, hvoraf omkring 78% er medlemmer af folkekirken. Personalet består af 3 kirketjenere, heraf 1 på 31 timer og 1 i fleksjob på 13 timer, 2 kordegne, 2 organister og 1 kirke- og kulturmedarbejder, der er 4 sognepræster, hvoraf 1 tillige fungerer som arresthuspræst samt et menighedsråd på 15, der sætter rammerne for det kirkelige arbejde.

Vi har 3 kirker, der alle ligger i samme bygningskompleks: Vor Frue Kirke, Skt. Nikolai Kryptkirke og Klosterkirken. Dertil kommer en stor sognegård med gårdhave. Alle er gamle, historiske bygninger beliggende i hjertet af Aarhus.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.733,00 kr. - 354.252,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder, Birgitte Aarestrup på telefonnummer 2380 9672 / mail bna@km.dk eller kontaktperson Carsten Vad Assenholt på telefonnummer 8612 6596 / mail caj@km.dk.  

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail 8115fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. november 2020.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 11. og 12. november.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.