Altertavlen lukkes og åbnes

Askeonsdag lukkes altertavlen i Vor Frue Kirke. Askeonsdag falder altid onsdag efter fastelavn og indleder den kristne fastetid, som varer i fyrre dage - fra askeonsdag til påskedag.

I fastetidens fyrre dage er det en ganske anden visuel oplevelse at besøge kirkerummet. Ved midnat natten til påskesøndag åbnes altertavlen igen ved en ganske særlig andagt.

Alter tavlen lukkesog åbnes

Alter tavlen lukkesog åbnes

Næste gudstjeneste i kirken