Musikandagter

Vor Frue Kirkes musikandagter finder sted udvalgte fredage kl. 16.30-17.00 i perioden fra oktober til december og igen fra februar og frem til påske.

Den sene andagt med musik, salmesang, bøn og tekstlæsning kan nydes som afslutning på ugen eller som en rolig start på weekenden.

Musikandagterne ved Vor Frue Kirke er en af kirkens ældste traditioner udover højmesser og aftensang. Musikken planlægges af kirkens organister, og ofte medvirker medlemmer af kantoriet enten solistisk eller i mindre grupper. En af kirkens præster er liturg.

Der er en fast ramme om tjenesterne, som man kan opleve som ro og genkendelighed, mens det brede musikudbud giver variationen.

Koncerter