Minikonfirmander

Hvert forår og efterår er der liv og glade dage i kirke og sognegård, når sognets 3. klasser går til minikonfirmandundervisning i Vor Frue Kirke.

Eleverne i 3. klasse på sognets to skoler, Elise Smiths Skole og Sankt Knuds Skole, bliver kontaktet gennem skolerne i forbindelse med tilmelding. 

Undervisningen finder sted en gang om ugen og varer cirka halvanden time ad gangen. Eleverne bliver hentet på skolen af kirke- og kulturmedarbejderen, der deltager i undervisningen sammen med en af sognets præster. Indholdet er først og fremmest bygget op om bibelfortællinger og samtaler om, hvad der sker i kirken som f.eks. dåb, altergang og salmesang.