Eksistens og Kristendom

En foredragsrække om kristendommen. Arrangør: Aarhus Domprovsti.

Foredragsrækken tilrettelægges hvert andet år, og hver foredragsrække strækker sig over 3 semestre, herefter pause 1 semester.

I den aktuelle foredragsrække, der strækker sig fra 13. september 2023 til 27. november 2024, undersøges det, hvordan kristendommen kommer til udtryk i Bibelen og gudstjenesten, i litteratur og arkitektur, på kirkegården og på film, i historie og samtid.

Alle arrangementer foregår på onsdage kl. 17-20. Værtsskabet går på skift mellem domprovstiets sogne, og efterårets arrangementer foregår i Sognehuset ved Sct. Pauls Kirke. Deltagelse er gratis - mad og drikke koster 50 kr.

For at deltage skal man melde melde sig til Eksistens & Kristendoms nyhedsbrev på linket herunder.  
Herefter modtager man 14 dage før hvert arrangement et nyhedsbrev med omtale af arrangementet og et link, hvor man kan melde sig til den pågældende aften og evt. bestille sandwich inkl. drikkevarer.

TILMELDING TIL EKSISTENS OG KRISTENDOMS NYHEDSBREV 2023-24 HER