Køb reformations-CD

Kirkerne i Aarhus Domprovsti har i 2017 lavet en fælles musikalsk markering af 500-året for Luthers reformation i form af CD'en "Umærkeligt en efterklang".

CD'en kan købes på kirkekontoret og ved arrangementer i sognegården, så længe lager haves. 

Den koster 100 kroner, og overskuddet går til menighedsplejen i sognet.

Vor Frue Kirkes bidrag dækker "ABBA - AMEN" og "VATER UNSER IM HIMMELREICH". Ved begge medvirker Vor Frue Kantori og organist Poul S. Jacobsen

Biskop Henrik Wigh Poulsen skriver i forordet:
Hver enkelt kirke har fået frie hænder til at vælge, hvilke værker de ønsker at præsentere på udgivelsen. I mange tilfælde er der valgt værker med tekster fra Luthers egen hånd, eller over melodier, som med reformationen blev gjort til fælles gods i vores kirke.

Andre bidrag er ganske nye, både hvad tekst og musik angår. Også hvad disse angår, er der dog klare referencer til udgivelsens hovedanliggende, Martin Luther. 

Alle optagelser er lavet i foråret 2017 med henblik på netop denne udgivelse og giver et øjebliksbilelde af det rige, kirkemusikalske liv i Midtbykirkerne i Aarhus. 

Koncerter