Begravelse

Begravelse og bisættelse

I forbindelse med dødsfald henvender de pårørende (eller bedemanden på deres vegne) sig til kirken. Sammen med præsten aftaler man, hvornår bisættelsen eller begravelsen skal finde sted.

Kontakt Kirkekontoret, der vil være behjælpelig med at arrangere en samtale med præsten og give nærmere information.