Vor Frue Kirke tilbyder flere forskellige slags gudstjenester.

Ud over søndagens højmesse kl. 10 holder vi også gudstjeneste hver søndag kl. 17 i perioden september til pinse. Den første søndag i måneden afholdes eftermiddagsgudstjenesten i Kryptkirken og de andre søndage i Klosterkirken.

Du kan læse mere om vores andre gudstjenester i menuen til venstre.


Om liturgien i Vor Frue Kirke
Ordet liturgi stammer fra det græske leiturgia og anvendes i den kristne kirke i betydningen gudstjeneste. 

Ordet betegner det fastlagte forløb, som gudstjenesten og de kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse forløber efter.

Der er en række variationsmuligheder i liturgien til de enkelte handlinger, som det enkelte menighedsråd og præster kan vælge imellem. 

Ved gudstjenesten den 2. december, 1. søndag i advent 2018, tog vi en ny liturgi i brug ved Vor Frue Kirke. Ligesom ved andre folkekirker i landet anvender vi nu også det autoriserede ritual fra 1992. 

De vigtigste forskelle i forhold til det ritual, som hidtil har været anvendt i Vor Frue, er, at gudstjenestens anden salme synges af hele menigheden, og at der i stedet for den ene af de to evangelielæsninger er en tekstlæsning fra Det gamle Testamente. Desuden er det nu sådan, at liturgien er næsten den samme hele kirkeåret, hvorfor der ikke længere uddeles hæfter til kirkegængerne. Dog kan du i kirken i stedet finde en flyer, hvor gudstjenestens led er anført.