Præst for grønlændere, Oline Berthelsen, er tilknyttet Vor Frue Kirke.

Der er minimum to grønlandske gudstjenester (palmesøndag og den 23. december) i Vor Frue Kirke om året, hvor der prædikes og synges salmer på modersmålet.

Oline Berthelsens embede dækker hele Danmark med en menighed på cirka 15.000 mennesker.