Det sidste kvarte århundrede år er sognets 3. klasser strømmet til undervisning i Vor Frue og har skabt liv i kirken og sognegården.

Undervisningen finder sted en gang om ugen og varer cirka halvanden time ad gangen. Indholdet er først og fremmest bygget op om bibelfortælling og samtaler om, hvad der sker i kirken såsom dåb, altergang og salmesang.

Børnene i Vor Frue Sogns to skoler, Elise Smiths Skole og Sankt Knuds Skole, bliver kontaktet gennem skolerne i forbindelse med tilmelding.