Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmation

Konfirmation i Vor Frue Sogn

Efter aftale med skolerne og biskoppen varetages konfirmationsforberedel­sen for elever fra Elise Smiths Skole og fra Sankt Knuds Skole af præsterne ved Vor Frue Kirke.

Elever i 7. klasse får efter sommerferien en invitation via skolens intranet med nærmere oplysninger om konfirmationsforberedelse og konfirmation.

Konfirmandtilmelding

Tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation foregår digitalt med NemID. Vejledning til systemet kan downloades her

Systemet foreslår automatisk barnets bopælssogn til både undervisning og konfirmation. Her skal I vælge de sogne til hhv. undervisning og konfirmation, der er aktuelle for jer.

VIGTIGT: I kommentarfeltet bedes I skrive, HVILKEN SKOLE OG HVILKEN KLASSE, jeres barn går i:

Tillmeldings vejledning (kort)

Klik på linket Konfirmandtilmelding, log ind med NemID og udfyld ansøgningen. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Den digitale konfirmandtilmelding for 2021-22 er åben indtil 30. november.

Skal barnet tilmeldes efter fristen for digital tilmelding, eller er der brug for hjælp til tilmeldingen, så kontakt  kirkekontoret, tlf. 8612 1243.

I øvrigt

For eleverne fra Sankt Knuds Skole er konfirmandunder­visningen en del af skolens undervisning og således obligatorisk, også selv om man ikke skal konfirmeres.
Da eleverne kommer fra mange forskellige sogne, har vi den ordning, at de kan følge undervisningen her, men blive konfirmeret i deres hjemsogn, hvis det ønskes. I så fald træffes aftale med den pågældende præst. I praksis bliver de fleste dog konfirmeret sammen med deres klassekammerater.

Alle elever er velkomne til at følge undervisningen, også dem der er i tvivl om, hvorvidt de vil konfirmeres. Den beslutning kan de træffe senere hen i løbet af året. 

Konfirmation 2022

Elise Smiths Skole:

8/5   kl. 10: 7.B v/ Anders Thyrring Andersen
13/5 kl. 10: 7.C v/  Carsten Vad Assenholt
1/5   kl. 10 : 7.A v/ Marianne Frank Larsen

Skt. Knuds Skole:

26/5 kl. 11: 7.Y v/ Carsten Vad Assenholt
26/5 kl. 09: 7.X v/ Anders Thyrring Andersen
28/5 kl. 10: 7.Z v/ Marianne Frank Larsen

Kommende konfirmationer:

Følgende gør sig ellers normalt gældende hvert år:

Elise Smiths Skole:
A-klassen konfirmeres 2. søndag efter påske
B-klassen konfirmeres 3. søndag efter påske
C-klassen konfirmeres St. Bededag 

Sankt Knuds Skole:
X- og Y-klassen konfirmeres ved to forskellige gudstjenester Kristi Himmelfartsdag
Z-klassen konfirmeres lørdag efter Kristi Himmelfartsdag

Kontakt gerne præsterne eller kirkekontoret med eventuelle spørgsmål.

Arrangementer