Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmation

Efter aftale med skolerne og biskoppen varetages konfirmationsforberedel­sen for elever fra Elise Smiths Skole og fra Sankt Knuds Skole af præsterne ved Vor Frue Kirke.

Efter sommerferien i 7. klasse får eleverne brev med hjem via skolen med nærmere oplysninger om konfirmationsforberedelse og konfirmation.

For eleverne fra Sankt Knuds Skole er konfirmandunder­visningen en del af skolens undervisning og således obligatorisk, også selv om man ikke skal konfirmeres.

Da eleverne kommer fra mange forskellige sogne, har vi den ordning, at de kan følge undervisningen her, men blive konfirmeret i deres hjemsogn, hvis det ønskes. I så fald træffes aftale med den pågældende præst. I praksis bliver de fleste dog konfirmeret sammen med deres klassekammerater.

De elever, som er i tvivl, om de vil konfirmeres, er velkomne til at følge undervisningen en tid. Senere hen i forløbet kan de træffe en beslutning om, hvorvidt de ønsker at fortsætte med henblik på at blive konfirmeret.
 
Undervisningen foregår som udgangspunkt i kirkens sognegård (Sankt Nikolaigården) i Vestergade 21, Aarhus C.

Kontakt meget gerne præsterne med eventuelle spørgsmål.