Hvert år i november ankommer Fredslyset til Vor Frue Kirke. I fødselskirken i Betlehem brænder den evige flamme, og i 1986 bragte to østrigske journalister flammen videre ud i et opdelt Europa i håb om at få adgang til nødlidende mennesker med mad i medicin i det daværende Østeuropa. 

Fredslyset blev hurtigt kendt og udbredt i europæiske kirker i forbindelse med gudstjenester og lysmesser. Det ankom første gang til Danmark i 1996.

I Aarhus bringes Fredslysets flamme til Katolsk Vor Frue Kirke i Ryesgade om formiddagen den sidste onsdag før første søndag i advent. Herefter bringes lyset til Aarhus Rådhus, hvor byens råd tager imod og tænder Fredslyset i rådhusets lampe. Kl. 17 bæres lyset videre til Vor Frue Kirkes Krypt, hvor ankomsten markeres ved en stemningsfuld andagt i Kryptkirken, Aarhus’ ældste rum. Her kan deltagende selv medbringe et lys og tænde det ved Fredslyset. 

Fredslyset bliver stående i Vor Frue Kirke frem til helligtrekonger.


     

Billeder fra en fredslysandagt.